Mod spild af blomster

Spild af blomster – Online forhandler af blomster Regiobloemist har forsket blandt tilknyttede blomsterhandlere i, hvad der gøres med blomster, der ikke er blevet solgt sidst på dagen. Der ser ikke ud til at være en masse unødvendigt spild. Alligevel er der nogle interessante kreative løsninger, såsom at farve juice fra blomster, der bruges til tøj, til blomster givet til ældre.

Spild af blomster
For godt til at gå efter blomster
Spild af blomster, findes det faktisk? Inspireret af Too good to go undrede medejeren af ​​Regiobloemist Pascal van Zandvoort sig over, hvordan dette egentlig fungerer med blomster. Van Zandvoort: “Det antages ret ofte, at blomsterhandlere har mange blomster tilovers og derfor smider dem ud sidst på dagen. Grund nok til at lave en grundig undersøgelse af dette. Det viser sig, at 90 % af blomsterhandlerne næsten ikke har nogen blomster tilbage. Det er mærkbart og er også en lettelse. En række blomsterhandlere, der har blomster til overs, har fundet kreative løsninger.”

Farve juice
Bliver der blomster tilovers hos Pams Blomsterbutik i Hilversum, løses det kreativt. ”Vi har en dame, som bruger de blomster, som ikke kan sælges på T-shirts eller tasker. Hun skaber et kreativt design ved at bruge farvesaft fra blomsterne. En innovativ og frem for alt original løsning til at forhindre spild af blomster og give blomster et ‘andet liv’.”

Ældre
Villa Blossom donerer blomster, der er tilovers, til ensomme ældre mennesker og/eller (ældre) naboer. ”Vi vil alligevel ikke smide blomster væk. Hvis vi har blomster til overs, sørger vi personligt for, at de ender med mennesker, som vi kan gøre glade for dem. Det giver noget ekstra arbejde, men også en masse tilfredsstillelse.”

You might also like